Meistä

Meistä

Tietoja EAF -akkreditoinnista

EAF (ENTERPRISE ACCREDITATION FOUNDATION) toimii asiaankuuluvien kansainvälisten standardien ja vaatimusten mukaisesti ja säilyttää eheyden ja puolueettomuuden ottaen samalla huomioon kansalliset ja yleiset edut. EAF on perustettu riippumattomaksi, puolueettomaksi ja avoimeksi akkreditointijärjestelmäksi.

Meistä

EAF (ENTERPRISE ACCREDITATION FOUNDATION) tarjoaa objektiivista näyttöä siitä, että organisaatio toimii eettisten, oikeudellisten ja teknisten standardien korkeimmalla tasolla. EAF akkreditoi laajan valikoiman yrityksiä ja organisaatioita, mukaan lukien valtion yksiköt, kaupalliset yritykset ja ammattijärjestöt. EAF -akkreditointiohjelmat perustuvat tunnustettuihin kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin, jotka takaavat sen akkreditointien kotimaisen ja/tai maailmanlaajuisen hyväksynnän.

Enterprise Accreditation Foundation (EAF) myöntää ISO/IEC 17021 -standardin mukaisille sertifiointielimille ISO/IEC 17020 -standardin mukaisia ​​sertifiointielimiä arvioimalla niiden pätevyyttä sen kriteerien mukaisesti sekä EAF:n ja kansainvälisten standardien ja ohjeiden mukaisesti. .