Luottamuksellisuus

Meistä

Luottamuksellisuus

Kaikkien EAF: n kokopäiväisten ja ulkopuolisten työntekijöiden, EAF-komiteoiden jäsenten sekä kaikkien muiden henkilöiden, jotka saavat tietoa akkreditointitapauksista tai saavat muita tietoja roolinsa vuoksi, on käsiteltävä näitä tietoja luottamuksellisesti.

Luottamuksellisuus

Tämäntyyppiset velvoitteet on joko määritelty suoraan työsopimuksissa, ohjesäännöissä, menettelykuvauksissa tai ne voidaan sisällyttää erillisiin luottamuksellisuussopimuksiin erityistapauksissa. Luottamuksellisuusvelvoite voidaan poistaa erityistapauksissa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten suostumuksella.

Tällaista sopimusta ei vaadita, jos EAF: n on lain mukaan toimitettava tietoja ja asianomaiselle osapuolelle on ilmoitettu tästä. Tässä tapauksessa asianomaiselle sopimuskumppanille ilmoitetaan tällaisten tietojen toimittamisesta.

EAF-komiteoiden jäsenet voidaan sulkea tiettyjen tietojen siirtämisen ulkopuolelle, jos tämä rikkoo standardin ISO/IEC 17011 ehtoja (esim. mahdollisten eturistiriitojen tapauksessa).