Työtapamme

Meistä

Työtapamme

Riippumattomana akkreditointielimenä EAF ei syrji asiakkaitaan. Sen palvelut ovat yleensä kaikkien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten saatavilla ja laskutetaan kustannusten perusteella sovellettavan maksuaikataulun mukaisesti.

Työtapamme

Sen organisaatio varmistaa, että EAF: n henkilöstö, nimetyt arvioijat ja asiantuntijat sekä komiteat voivat säilyttää riippumattomuutensa asiakkaan kaupallisten etujen suhteen. Heihin ei kohdistu painetta tai vaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti heidän arviointikykyynsä.

Nimettyjen arvioijien ja asiantuntijoiden puolueettomuus määritellään vastaavissa sopimuksissa sekä arvioijien ja asiantuntijoiden nimittämistä ja toimeksiantoa koskevissa ohjeissa. Arviointia koskevat asiakirjat esitetään arvioijan/asiantuntijan asiaa koskevissa huomautuksissa. Kaikkien EAF: n kokopäiväisten ja ulkopuolisten työntekijöiden on ilmoitettava viipymättä johdolle mahdollisista eturistiriidoista.