Akkreditoinnin periaatteet

Meistä

Akkreditoinnin periaatteet

Avoimuus

Kaikki luonnolliset tai oikeushenkilöt voivat hakea EAF: n akkreditointia. EAF tarjoaa akkreditoinnin syrjimättömällä tavalla hakijan ja akkreditointielimen välisen yhteisymmärryksen perusteella.

Akkreditoinnin periaatteet

Läpinäkyvyys

EAF: n rakenne sekä kaikki johtamis- ja päätöksentekomenettelyt ovat täysin läpinäkyviä.

itsenäisyys

EAF -elinten ja akkreditoitujen organisaatioiden riippuvuus kaikista kaupallisista tai muista taloudellisista eduista, joilla on haitallisia vaikutuksia niiden toimintaan ja päätöksiin, on suljettu pois toteutettujen toimenpiteiden vuoksi.

Puolueettomuus

EAF: ssä sen elinten ja akkreditoitujen organisaatioiden puolueellisuus päätöksenteon ja havaintojen tulosten ilmoittamisen aikana on poissuljettu.

Ammattimaisuus

EAF-elinten toimet, mukaan lukien arviointi akkreditointiprosessin aikana, suorittavat tietyn tieteen, tekniikan ja käytännön alan huipputason asiantuntijat, jotka tuntevat riittävästi akkreditoinnin periaatteet.