Laatu

Meistä

Laatu

Keitä haluamme olla, mihin pyrimme?

EAF pyrkii toteuttamaan akkreditointitoimenpiteet:

Laatu

  • pätevällä, puolueettomalla, eettisellä ja luotettavalla tavalla
  • luottaen asianmukaisesti motivoituneiden tietoon ja kokemukseen
  • henkilöstö ja ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkaaminen, joilla on asiantuntemusta;
  • kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti;
  • ottaen huomioon organisaation nykyinen konteksti ja sidosryhmien odotukset.

Mihin meidät on perustettu?

Haluamme osallistua aktiivisesti tuotteiden kilpailukyvyn lisäämiseen globalisaation yhteydessä ja edistää ihmisten elämän, terveyden ja turvallisuuden, ympäristön suojelua, kuluttajien etujen suojelua ja varmistaa sen kasvun tyydyttäminen.

EAF: n tehtävänä akkreditoinnissa on tukea taloudellista kehitystä poistamalla kaupan tekniset esteet ja samalla turvata yleiset edut, kuten terveys ja turvallisuus, ympäristönsuojelu ja yleinen turvallisuus.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi harkitsemme viranomaisten, yritysten ja kuluttajien tietoisuutta akkreditoinnin tärkeydestä ja sen eduista.