Energianhallintajärjestelmien akkreditointi

Akkreditointiohjelmat

Energianhallintajärjestelmien akkreditointi

Johtamisjärjestelmien sertifiointielimen on kyettävä osoittamaan kykynsä arvioida ja sertifioida ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä.

Energianhallintajärjestelmien akkreditointi

Sen yleisenä tavoitteena on ottaa käyttöön järjestelmiä ja prosesseja, jotka vähentävät merkittävästi energiankulutusta, mikä johtaa kustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen pienenemiseen, joka saavutetaan järjestelmällisellä energianhallinnalla.

Standardi on yhdenmukainen ISO 9001- ja ISO 14001 -hallintajärjestelmien kanssa, jotka ovat tällä hetkellä käytössä koko teollisuudessa, ja tämä helpottaa organisaatioiden integroimista energianhallintaan yleisiin pyrkimyksiään parantaa laatua ja ympäristönhallintaa.

Sertifiointielimen, joka hakee ISO 50001 -akkreditointia, on täytettävä ISO/IEC 17021, ISO 50003 ja muut kansainväliset lisävaatimukset, jotka on eritelty EnMS -järjestelmän akkreditointivaatimuksissa.

Sertifiointielimet, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan EnMS -akkreditointijärjestelmää, voivat lähettää sähköpostin osoitteeseen [sähköposti suojattu]