Ympäristöjärjestelmien akkreditointi

Akkreditointiohjelmat

Ympäristöjärjestelmien akkreditointi

Sertifiointielimet (CB) myöntävät ympäristöjärjestelmien sertifioinnin organisaatioille, joiden hallintajärjestelmät täyttävät ISO14001 -standardin vaatimukset.

Ympäristöjärjestelmien akkreditointi

ISO14001 määrittelee ympäristönhallintajärjestelmän elementit, jotka organisaatiolla on oltava käytössä voidakseen sertifioida standardin. Tämän standardin saavuttamiseksi yrityksellä on oltava ympäristöpolitiikka, josta tiedotetaan kaikille työntekijöille.

Sen on määriteltävä ympäristönäkökohdat ja asetettava tavoitteita ja tavoitteita parantaakseen ympäristövaikutuksiaan ja suorituskykyään. Näiden tavoitteiden tulee olla mitattavissa ja organisaation on seurattava niitä tarkasti. Yrityksen on myös varmistettava, että se on sovellettavan ympäristölainsäädännön mukainen.

ISO 14001-akkreditointia hakevan sertifiointielimen on täytettävä ISO/IEC 17021-1 ja ISO 17021-2 sekä muut kansainväliset lisävaatimukset, jotka on kuvattu EMS-järjestelmän akkreditointivaatimuksissa.

Sertifiointielimet, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan EMS: n akkreditointijärjestelmää, voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen [sähköposti suojattu]