Akkreditointi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmälle

Akkreditointiohjelmat

Akkreditointi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmälle

Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien sertifioinnin myöntävät sertifiointielimet organisaatioille, jotka ovat osoittaneet ottaneensa käyttöön työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän.

Akkreditointi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmälle

OHSMS on kehys, jonka avulla organisaatio voi jatkuvasti tunnistaa ja hallita terveys- ja turvallisuusriskejään, vähentää onnettomuusmahdollisuuksia, auttaa noudattamaan terveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä ja parantaa jatkuvasti toimintaansa.

Sertifiointielimen, joka hakee OHSMS-standardia ISO 45001: 2018- ja OHSAS 18001 -standardien mukaisesti, on oltava ISO/IEC 17021-1, ISO 17021-10 ja UAF: CAB: OHSAS -standardin ja muiden kansainvälisten lisävaatimusten mukainen, kuten kohdassa Akkreditoinnin erityisvaatimukset on kuvattu OHSMS -järjestelmä.

Sertifiointielimet, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan OHSMS: n ja OHSAS: n akkreditointijärjestelmää, voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen [sähköposti suojattu]