Laadunhallintajärjestelmien akkreditointi

Akkreditointiohjelmat

Laadunhallintajärjestelmien akkreditointi

Laadunhallintajärjestelmän sertifioinnin myöntävät sertifiointielimet organisaatioille, joiden hallintajärjestelmä täyttää ISO 9000 -standardin vaatimukset. ISO 9001 on kansainvälinen standardi, joka määrittää organisaation laatujärjestelmän.

Laadunhallintajärjestelmien akkreditointi

Sen tavoitteena on tarjota joukko vaatimuksia, jotka pannaan tehokkaasti täytäntöön, jotta voidaan luottaa siihen, että organisaation toimittamat tavarat ja palvelut täyttävät johdonmukaisesti asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä sovellettavat määräykset.

ISO 9001-akkreditointia hakevan sertifiointielimen on täytettävä ISO/IEC 17021-1 ja ISO 17021-3 sekä muut kansainväliset lisävaatimukset, jotka on kuvattu kohdassa QMS-järjestelmän akkreditointivaatimukset.

Akkreditointi osoittaa, että organisaatio on täyttänyt johtamisjärjestelmien sertifiointielimiä koskevan kansainvälisen standardin vaatimukset ja on pätevä auditoimaan ja sertifioimaan hallintajärjestelmät. Se antaa luottamuksen annettuihin sertifiointeihin ja takaa puolueettomuuden ja pätevyyden.

Sertifiointielimet, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan QMS -akkreditointijärjestelmää, voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen [sähköposti suojattu]