Akkreditointi

Akkreditointi

Mikä on akkreditointi?

Akkreditointi on virallinen osaamisen tunnustaminen eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Akkreditointia on käytetty yli 50 vuoden ajan organisaatioiden lopullisena arviointikeinona, ja nyt sitä käyttävät kaikki maailman suurimmat taloudet ja monet kehittyvät taloudet.

Akkreditointi

ISO/IEC 17011: n mukaan akkreditoinnin määritelmä on; "Akkreditoinnilla tarkoitetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokseen liittyvää kolmannen osapuolen todistusta, joka osoittaa muodollisesti sen pätevyyden suorittaa tiettyjä vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä."

Tavaroiden ja palvelujen laatua koskevat vaatimukset kasvavat jatkuvasti maailmanlaajuisen kaupan vapautumisen ja kuluttajien, yritysten ja lainsäätäjien kasvavien vaatimusten seurauksena.

Olipa kyseessä ympäristönsuojelu, elintarvike- tai sähköteollisuus, terveydenhuolto tai uusiutuva energia - näillä ja monilla muilla aloilla objektiivisilla testauksilla, kalibroinneilla, tarkastuksilla tai sertifioinneilla on siksi erittäin tärkeä rooli.

Akkreditointi on muodollinen kolmannen osapuolen tunnustus siitä, että organisaatio on pätevä suorittamaan tiettyjä tehtäviä - työtä, jota varten ne on akkreditoitu.

Akkreditointi voi olla vapaaehtoista tai valtion valtuuttamaa. Se on jatkuva laadunparannusprosessi, joka osoittaa, että kansainvälisesti ja/tai kansallisesti määrättyjä standardeja on noudatettu.