Akkreditoinnin edut

Akkreditointi

Akkreditoinnin edut

Akkreditointi on tapa osoittaa laatu ja osaaminen. Sillä on myönteisiä vaikutuksia viranomaisiin, ostajiin, teollisuuteen, valmistajiin ja kuluttajiin.

Akkreditoinnin edut

Voimme luetella akkreditoinnin tärkeimmät edut seuraavasti:

 • Tarjoaa suuremman turvallisuuden asiakkaalle
 • Tarkoittaa kilpailukyvyn lisäämistä
 • Tarjoaa toiminnan "järjestyksen" ja minimoi virheiden riskin
 • Saattaa olla tarpeen ottaa huomioon tehtävässä
 • Yksinkertaistaa maailmanlaajuista kauppaa

Akkreditoidut elimet, jotka suorittavat vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja, täyttävät kaikki vaaditut standardit sekä sääntelyvaatimukset ja alakohtaiset kriteerit seuraavien näkökohtien osalta:

 • Tekninen pätevyys;
 • Riippumattomuus, puolueettomuus ja rehellisyys;
 • Riskienhallinta;
 • Henkilö- ja laiteresurssien riittävä käyttö;
 • Mekanismi tuotteiden ja palvelujen laadun jatkuvaan parantamiseen;
 • Valitus- ja valitusjärjestelmä.

Akkreditointi tukee markkinoita helpottamaan tavaroiden ja palvelujen liikkumista siellä, missä laadun ja turvallisuuden kysyntä kasvaa. Se tarjoaa yhdenmukaistetun, avoimen ja kestävän lähestymistavan, joka

 • Auttaa täyttämään lakisääteiset vaatimukset kohtuullisin kustannuksin;
 • Mahdollistaa innovoinnin;
 • Vähentää sääntelyviranomaisten tarvetta käyttää omia varojaan;
 • Rakenna kuluttajien ja yritysten luottamusta.