Akkreditointiprosessi

Akkreditointi

Akkreditointiprosessi

Akkreditointiprosessi koostuu eri vaiheista. Teemme eron uuden akkreditoinnin hakemisen, olemassa olevan akkreditoinnin ylläpitämisen ja olemassa olevan akkreditoinnin soveltamisalan laajentamisen välillä.

Akkreditointiprosessi

Seuraavassa kuvataan akkreditointiprosessi hakemuksesta päätökseen:

1. Sovellus

Akkreditointihakemus tehdään hakemuslomakkeella, joka lähetetään EAF: lle yhdessä muiden lomakkeessa pyydettyjen asiakirjojen kanssa.
Sovelluksessa määritetään asiakasalueet, toimialat tai menetelmät, joille haluat saada akkreditoinnin.

EAF vahvistaa, että hakemus on vastaanotettu, ja tarkistaa, että se on täydellinen. Akkreditoinnin laajuuden perusteella EAF antaa tietoa maksusta ja tekee ehdotuksia arviointijohtajalle, arviointiryhmälle ja karkean suunnitelman tehtävää varten. EAF: n tavoitteena on lähettää kustannusarvio neljän viikon kuluessa hakemuksen täydellisten asiakirjojen vastaanottamisesta. Asiakas hyväksyy maksun ja mahdolliset ulkopuoliset arviointipäälliköt.

2. Suunnittelu

EAF suunnittelee akkreditointitehtävän kuullen asiakasta ja ottaa mukaan kaikki asiantuntijat.

3. Arviointi

Arvioinnin suorittaa paikan päällä johtava arvioija, joskus yhdessä muiden sisäisten tai ulkoisten arvioijien kanssa. Arviointi käsittää asiakkaan organisaation johtamisen, johdon ja henkilöstön laitteet ja pätevyyden.

Laboratorioiden ja tiettyjen tarkastuslaitosten akkreditoinnin osalta arviointi suoritetaan pätevyyskokeilla ja kalibroinneilla.
Joissakin akkreditointimuodoissa EAF osallistuu tarkkailijana, kun akkreditoitu elin työskentelee asiakkaidensa kanssa.

EAF: n tavoitteena on suorittaa arviointi paikan päällä 12 viikon kuluessa siitä, kun asiakas on hyväksynyt maksun ja täydelliset asiakirjat ovat saatavilla.

4. raportointi

Arviointi päättyy siihen, että EAF: n edustajat kuvaavat, miten EAF suhtautuu toimintaan ja kuvailee mahdolliset poikkeamat vaatimuksista. Arviointi on dokumentoitu raporttiin.

5. Korjaava toimenpide

Asiakkaan on korjattava mahdolliset poikkeamat vaatimuksista 4 kuukauden kuluessa. EAF ottaa kantaa siihen, voidaanko toimenpiteet hyväksyä. Jos kyseessä on vakavia tai laajoja puutteita, uusintakäynti voi olla tarpeen. Kun kaikki poikkeamat on korjattu, arviointijohtaja suosittelee akkreditointia.

6. Päätös

Akkreditointipäätöksistä on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta EAF: lle. Siinä myös mainitaan, mitä tarkoitetaan tarvittavilla asiakirjoilla. Käsittelyaikaa voidaan pidentää enintään yhdellä kuukaudella enintään kerran, jos se on tarpeen akkreditointitapauksen tutkinnan vuoksi.

Päätöksen akkreditoinnista tekee pätevä osastopäällikkö. Akkreditointi ei ole ajallisesti rajoitettu, vaan sitä sovelletaan jatkuvasti edellyttäen, että vaatimukset täyttyvät.
Päätös lähetetään organisaatiolle akkreditointitodistuksen kanssa.

7. Valvonta ja uudelleenarviointi

Noin kuusi kuukautta akkreditoinnin myöntämisen jälkeen tehdään ylimääräinen tarkastuskäynti varmistaakseen, että akkreditoitu toiminta on aloitettu suunnitelman mukaisesti.
Akkreditointipäätöksen jälkeen seuraa aina säännöllisiä vierailuja, aluksi kerran vuodessa. Tavoitteena on selvittää, täyttääkö toiminta edelleen vaatimukset. Valvonnasta peritään vuosimaksu.

Kattava arviointi tehdään joka neljäs vuosi, ja sitä kutsutaan uudelleenarvioinniksi. Ensimmäisen uudelleenarvioinnin jälkeen valvonta -aluetta laajennetaan useimmille akkreditointialueille 16 kuukauteen edellyttäen, että kaikki toimii hyvin.

Valvonnassa/uudelleenarvioinnissa asiakkaan on ratkaistava kaikki poikkeamat vaatimuksista kahden kuukauden kuluessa.